АРТИУМ - ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

ArtiumЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

Проект: 2014-2017

Статус: реконструкция на площада – реализиран Етап 1, 2018
сграда на културен център – реализиран Етап 1, 2018

Клиент: Община Несебър

Местоположение: гр. Несебър, площад „Жулиета Шишманова“

Площ: 4875кв.м.

Конкурси: Победител в категория Сгради култура и паметници на културата в конкурс Сграда на годината 2018

Графичен дизайн за визуална идентичност: Мая Стайкова

Снимки: Марин Кафеджийски

Реконструкцията на площад „Жулиета Шишманова“ и изграждане на Артиум — център за култура и образование е многогодишен проект, осъществен в партньорство с община Несебър. Желанието на възложителя е да бъде оформен културно-административен център в Новия град, какъвто до този момент липсва.
Задачата е много комплексна, тъй като трябва да бъдат съвместени множество функции, а площта на имота е ограничена.

На площада намират място и съществуващи сгради - на пощенската служда, която е в лошо физическо състояние и съвременна офис-сграда, чиито естетически качества са спорни. Допълнително условие за осъществяването на задачата е нейното разделяне на етапи, тъй като финансирането става от общинския бюджет. Всички тези обстоятелства са неизменна част от заданието за преработка на площада, с което екипът трябваше да борави.

Проектът за реконструкция на площад „Жулиета Шишманова“ обхваща няколко функционални зони – главен подход от Нов град /приемно пространство пред главния вход на културния център Артиум/, главен подход от Стар град, входна зона при второстепенни входове на културен център /обществена тоалетна и банка/, открита сцена, свободно площадно пространство за публични мероприятия, зони за отдих и озеленяване, тротоари свързващи площадното пространство с останалата част на градската тъкан. Под площада е проектиран подземен паркинг с възможност за паркиране на над 60 автомобила. Пешеходният изход от същия извежда посетителите директно на площада, като на гърба му е обособена спирка на градския транспорт към ул. Хан Крум.

Основно предизвикателство при реализацията на площадното пространство представлява неговото озеленяване. Поради намиращия се под него подземен паркинг, по-голямата част от него е решено на принципа на зеления покрив. Липсата на дъждовна канализация доведе до разработване на решение, което използва естествения наклон на терена с цел отвеждане на атмосферните води от площада и намиращите се на него сгради. Водата се оттича повърхностно и се канализира в обособен отводнителен улей за бавно оттичане на атмосферни води, от който попада в инфилтрационна система. Системата се състои от резервоар за събиране на условно чисти води с цел напояване на зелените площи и попивен кладенец за поемане на излишни води при падане на големи количества дъжд.

Площадното осветление е решено с три типа осветители - високи осветителни тела с височина 10м. за осигуряване на общо осветление на площада, средновисоки тела с височина 4,5м. за осветяване на основните тротоари и ходови линии и ниски тела с височина 1,2м. за амбиентно осветление в зоните с места за сядане. За настилка на площада са използвани вибропресовани бетонови плочи на фирма Земелрок Щайн унд Дизайн ЕООД с дебелина 5см. и 8см. Същите са комбинирани с блокови стъпала от гранит с дебелина 15см и облицовки от термолющен гранит, с които са обработени всички кашпи с озеленяване и други декоративни елементи. За ограничаване на тревните площи е използвана патинирана стомана COR-TEN.
Допълнително, успоредно с реконструцията, Община Несебър реализира успешно реновация и префасадиране на сградата на пощенската служба, която е хармонизирана с визията на новопостроения културен център. Предстои бъдеща реализация на Етап 2 от реконструкцията на площадното пространство.

Проектът за реконструкция на площад „Жулиета Шишманова“ обхваща няколко функционални зони – главен подход от Нов град /приемно пространство пред главния вход на културния център Артиум/, главен подход от Стар град, входна зона при второстепенни входове на културен център /обществена тоалетна и банка/, открита сцена, свободно площадно пространство за публични мероприятия, зони за отдих и озеленяване, тротоари свързващи площадното пространство с останалата част на градската тъкан. Под площада е проектиран подземен паркинг с възможност за паркиране на над 60 автомобила. Пешеходният изход от същия извежда посетителите директно на площада, като на гърба му е обособена спирка на МГТ към ул. Хан Крум.

Основно предизвикателство при реализацията на площадното пространство представлява неговото озеленяване, което в голяма степен е решено на принципа на зеления покрив, поради намиращия се под него подземен паркинг. Поради липсата на дъждовна канализация е разработено решение, което използва естествения наклон на терена с цел отвеждане на атмосферните води от площада и намиращите се на него сгради.Водата се оттича повърхностно и се канализира в обособен отводнителен улей за бавно оттичане на атмосферни води, от който попада в инфилтрационна система. Системата се състои от резервоар за събиране на условно чисти води с цел напояване на зелените площи и попивен кладенец за поемане на излишни води при падане на големи количества дъжд.

Площадното осветление е решено с три типа осветители - високи осветителни тела с височина 10м. за осигуряване на общо осветление на площада, средновисоки тела с височина 4,5м. за осветяване на основните тротоари и ходови линии и ниски тела с височина 1,2м. за амбиентно осветление в зоните с места за сядане. За настилка на площада са използвани вибропресовани бетонови плочи на фирма Земелрок Щайн унд Дизайн ЕООД с дебелина 5 и 8см. Същите са комбинирани с блокови стъпала от гранит с дебелина 15см и облицовки от термолющен гранит с които са обработени всички кашпи с озеленяване и други декоративни елементи. За ограничаване на тревните площи е използвана патинирана стомана COR-TEN.
Допълнително успоредно с реконструцията, Община Несебър реализира успешно реновация и префасадиране на сградата на пощенската служба, която е хармонизирана с визията на новопостроения културен център. Предстои бъдеща реализация на Етап 2 от реконструкцията на площадното пространство.

Сградата на Артиум е акцентът в новата площадна композиция. Тя е смислова и визуална задънка на ходовата линия от Стария град. Пред Артиум ще се състоят всички мероприятия на открито в града. Това е новото място за среща в Несебър. Голямата козирка предлага сянка и създава нужната рамка за градския живот. Тя е подпряна на раздвоени колони, които от своя страна правят препратка към характерните дървени подкоси, които крепят еркерите на възрожденските къщи. Разлика се появява в използвания съвременен материал – стомана. Следвани са основните принципи на несебърската архитектура без да се търси подражание на конкретни форми или имитация на дадена историческа епоха. Сградата следва логиката на несебърската къща с каменен приземен етаж и дървени горни етажи с динамични еркери. Тази типология не е следвана еклектично, а е използвана с цел подчертаване на отделни функционални блокове на сградата.

Функционалната програма на сградата трябва да даде отговор на много липси в културната програма на града – нова библиотека и медиатека, зали за танци и кръжоци, зала за камерни събития, голяма мултифункционална зала за представления, концерти и постановки, изложбени площи, туристически информационен център и др.

Обемно-пространствено сградата се състои от три корпуса – южен, северен и централен /атриум/, свързващ другите два, като и тук е направена препратка към типологията на несебърската къща. Характерният салон, който има разпределителна функция и прави връзка с всички други стаи е също така пространството за социален живот в къщата. В случая той е заместен от мощен атриум, който прави както хоризонтални така и вертикални връзки между помещенията, служи за експозиционно пространство и място за среща.

Функционалната програма е комплексна и включва туристически информационен център, обществена тоалетна, кафене и банка на партерно ниво.

На второ ниво е разположен административен блок и корпус за актьори с необходимите съблекални, гримьорни, зала за репетиции, складове за костюми и други обслужващи помещения, както и сцената на голямата мултифункционална зала.

На третия етаж са разположени малката мултифункционална зала с равен под и кулоарите и входовете към голямата представителна зала за 280 човека, която е с наклонен под.

На последното ниво са разположени зала за кръжоци, танцова зала и новата библиотека на града със заемна и читалня с гледка към морето и Стария град.

Интериорът на атриума е решен в светли тонове с употреба на естествен камък за облицовка на стъпалата. Обърнато е специално внимание на детайлите на стълбищния парапет, както и на концепцията за осветление.
Предстои завършване на Етап 2 – обзавеждане на мултифункционална зрителна зала, който се реализира по отделен проект.

Подизпълнители:

Тал Инженеринг Бургас – окачени стъклени и вентилируеми фасади

Ви Джи Еф ООД – покривни топло- и хидроизолации

Корел 67 ЕООД – доставка на Equitone Tectiva, плоскости от циментофазер за вентилируема фасада

Вента Груп ЕАД – доставка на HPL, Fundermax, плоскости за вентилируема фасада

Юнг ООД – доставка и монтаж на пожарозащитни завеси

АРТ Линеа ООД – доставка на интериорни бои Novacolor

Сфера дизайн ЕООД – изработка и доставка на информационни тотеми

Земелрок Щайн унд Дизайн ЕООД – доставка на плочи за околно пространство

Ес Джи Ел Груп 2017 ЕООД – изграждане на електроинсталации в сграда и площад

Призма - ЕС ООД – доставка на осветителни тела

Конструктор: Димитров и Саваклиев ООД - инж. Георги Димитров, инж. Лазар Димитров

ОВК: инж. Александър Златинов

ВИК: инж. Злати Златев

Електро: инж. Татяна Василева

ПАБ: Файер протект ООД - инж. Георги Фъртунов

Ланд.арх.: л.арх. Силвия Дряновска

Строителен надзор: Прима Консулт ООД